Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την αναβάθμιση της Παιδικής – Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού, με σκοπό την προμήθεια ειδικών κατασκευών επίπλων για παιδιά και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες δημιουργίας ενός σύγχρονου ελκυστικού περιβάλλοντος ανακάλυψης, μάθησης, δημιουργίας και έκφρασης στην παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη Βελβεντού. Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.272 € (με ΦΠΑ)