Χωρίς ρεύμα Ανατολικό, Πεντάβρυσος, περιοχή Αγ. Σωτήρος & νέος οικισμός Καρδιάς στην Πτολεμαίδα. Η βλάβη οφείλεται σε μετασχηματιστή κοντά στην περιοχή του ΑΗΣ Πτολεμαίδας. Σε μισή ώρα αναμένεται η αποκατάσταση.