Οδός Θαλή Μιλήσιου στην Κοζάνη. Τα χόρτα σκέπασαν το πεζοδρόμιο.