Στέγνωσε” η λίμνη Πολυφύτου στο ύψος της γέφυρας του Ρυμνίου Κοζάνης. Σημερινές φωτογραφίες και βίντεο