Μειωμένη σε ποσοστό 60- 70%, συγκριτικά με την περυσινή χρονιά, εκτιμούν Αγρότες της Πτολεμαΐδας, ότι θα είναι η φετινή παραγωγή σιτηρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ειδικότερα της παρατεταμένης ανομβρίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Κι όλα αυτά, όταν προμηθεύθηκαν λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, προέβησαν σε ραντίσματα, δαπανώντας υψηλά ποσά, χωρίς αντίκρισμα, με αποτέλεσμα ορισμένοι να σκέπτονται ακόμη και την πιθανότητα της εγκατάλειψης των σιτοκαλλιεργειών, λόγω  κόστους. Σε πολλά αγροτεμάχια, και ειδικότερα στην τοποθεσία  «Αμπέλια» οι καταστροφές στις καλλιέργειες σιτηρών είναι εκτεταμένες , με συνέπεια οι ιδιοκτήτες τους να μην αλωνίσουν

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Mαίρη Κεσκιλίδου