Ερώτηση κατέθεσε η Ολυμπία Τελιγιορίδου προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Οικονομικών για την αποκατάσταση της μισθολογικής αδικίας στους υπηρετούντες στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης της Π.Ε. Καστοριάς, ζητώντας τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών.

Οι υπηρετούντες συνοριακοί φύλακες έχουν ανταποκριθεί πλήρως και αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους από την ημέρα ίδρυσης της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης στην παραμεθόριο της ΠΕ Καστοριάς.

Κρίνεται απαραίτητο να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημα χορήγησης του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών, το οποίο λαμβάνουν συνάδελφοί τους, συνοριακοί φύλακες άλλων Π.Ε. που ασκούν τα ίδια καθήκοντα αλλά και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι της Π.Ε. Καστοριάς.