Μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου .