Σημερινές φωτογραφίες από το Στρατιωτικό γήπεδο Κοζάνης.