Αυτή είναι η αφίσα για την “Ανάβαση Βλάστης” που διοργανώνει η Αυτοκινητιστική Λέσχη Πτολεμαίδας 25 & 26 Σεπτεμβρίου.