Ο πρόεδρος της κοινότητας Λευκοπηγής εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο Δήμαρχο Λάζαρο Μαλούτα και τον Αντιδήμαρχο κοινοτήτων Γεώργιο Δουγαλή για την διάθεση προσωπικού μέσω του προγράμματος ( Απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55 – 67 ετών το οποίο θα εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες της κοινότητας .