Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Πτολεμαίδα, την Πέμπτη 2/9 (από 08.30 έως 14:30), επί της οδού Πόντου από τη διασταύρωσής της με την οδό Μακεδονομάχων μέχρι τη διασταύρωσή με την οδό Δημοκρατίας. Η διακοπή σχετίζεται με τη διάρκεια έκτακτων εργασιών υγρομόνωσης και θερμομόνωσης σε δώμα οικοδομής.

 

kozan.gr