Σήμερα Σάββατο 6/5, στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση: «Από την αρχαία Πολιτεία του Πλάτωνα στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση». Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων (ΕΕΝ) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και φέτος διοργανώνεται για όγδοη φορά, σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησής της κατά τα προηγούμενα έτη.