Σε συνέχεια των φιλοθηραματικών δράσεων του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας «Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ» κλιμάκιο αποτελούμενο από μέλη του συλλόγου με επικεφαλής τον πρόεδρο και σε συνεργασία με την Δ.Ε.Η. προέβηκε στην πλήρωση των υδροδεξαμενών που κατασκεύασε προ ετών ο Κυνηγετικός Σύλλογος Εορδαίας για την υδροληψία των ειδών της αγρίας ζωής κατά τις περιόδους ξηρασίας.
Ευχαριστούμε την Δ.Ε.Η. για την παραχώρηση του οχήματος – βυτίου.