Συνεχίζοντας τις εισηγήσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης για την υλοποίηση του μεγάλου έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης», που οραματίστηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης για όλες τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, κατέθεσε στην 44η Οικονομική Επιτροπή και το πρόγραμμα για τον Δήμο Βοΐου.

Η πρόταση αφορά ένα υφιστάμενο δίκτυο 122 δρόμων συνολικού μήκους 89,6 χλμ που θα εξυπηρετεί 216 επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει :

  • Ογδόντα ένα (81) δρόμους που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αστικού οδικού δικτύου

  • Σαράντα ένα (41) που προβλέπεται να χαλικοστρωθούν (υλικό οδοστρωσίας).

Από το σύνολο αυτών των οδών τα πλάτη των οδοστρωμάτων ποικίλουν από τρία (3) έως έξι (6) μέτρα ενώ κάποιες οδοί δεν έχουν σταθερό πλάτος. Παράλληλα στα σημεία των διασταυρώσεων με επαρχιακό δρόμο ή τοπικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο προβλέπεται η χρήση πινακίδας STOP (Π-2) έτσι ώστε ο χρήστης του δρόμου που διαστρώνεται να σταματά υποχρεωτικά παρέχοντας προτεραιότητα πριν εξέλθει στον κεντρικό δρόμο.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την υλοποίηση της περιαστικής οδοποιίας και προβλέπεται να

κατασκευαστεί σε μια φάση.

Το έργο οδοποιίας γίνεται σύμφωνα με:

α) την δημιουργία ενός σωστά σχεδιασμένου δικτύου λαμβάνοντας όμως υπόψη τις τοπικές μορφολογικές ιδιαιτερότητες.

β) την ικανοποίηση ταυτόχρονα με τα παραπάνω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των ιδιοκτησιών (πρόσβασης στο οδικό δίκτυο).

Η περιαστική οδοποιία των οικισμών θα εξυπηρετεί επιχειρήσεις που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφικές, μεταποιητικές, αγροτικές, βιοτεχνικές, μινγκ κ.λ.π.) και αποτελείται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο που προτείνεται να είναι βατό από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την μελέτη η ιεράρχηση του οδικού δικτύου είναι δρόμοι που ανήκουν στους δήμους ως τοπικοί δρόμοι, των αναδασμών και διανομών, δρόμοι που ανήκουν σε περιοχές του δημοσίου και δρόμοι δασικοί.

Σε περιοδεία του στις επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα στο Βόιο ο κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης επισκέφτηκε μία σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα του πρώην Προέδρου Νέων Αγροτών κ. Κώστα Λιάμα ο οποίος εξέφρασε τόσο την προσωπική του ικανοποίηση όσο και πολλών συναδέλφων του που με μεγάλη ανακούφιση πληροφορήθηκαν το πολύ ωφέλιμο έργο στο Βόιο και την Π.Ε. Κοζάνης.

Οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν φαίνονται στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Α/Α

Δημοτική
Ενότητα

Κοινότητα

Επιχειρήσεις

Δραστηριότητες

Επιφάνεια οδοστρωσίας (m2)

1

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘ.,
ΜΑΝΩΛΗ Φ.,
ΔΟΡΔΑΣ Ν.,
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ Κ.,
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ Κ.,
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

4 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ – 2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

22735

2

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΣ Γ.,
ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε,
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΕΛΗ

2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ – 1 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

14044

3

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Κ.,
ΒΟΥΖΙΑΝΑΣ Δ.,
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ.,
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Μ.,
ΒΟΥΖΙΑΝΑΣ Κ.,
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡ.-ΤΣΟΛΑΚΗ Ε.,
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ζ.

7 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

2987,5

4

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.,
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Ν.,
ΓΚΑΡΓΚΑΛΑΣ Ζ.,
ΤΖΙΩΡΑΣ Α.

4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

647,5

5

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ Ν.,
ΧΑΡΖΑΚΑΣ Γ.,
ΜΑΝΩΛΗ Φ.,
ΤΣΑΦΗΣ Δ.

4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

393

6

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Β.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1140

7

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ Γ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

332,5

8

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΒΟΥΖΙΑΝΑ Α.,
ΓΚΕΣΟΥ Ι.,
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘ.,
ΛΑΖΟΓΚΑΣ Ι.,
ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ.,
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘ.

6 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1968

9

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Μ.,
ΠΑΡΙΣΗ Κ.,
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Θ.,
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΑΛ.

4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1661

10

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΜΕΤΣΙΟΥ Ν.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

392,5

11

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΤΖΑΠΟΥ Β. – ΤΖΑΠΟΣ Δ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

333

12

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

3174,5

13

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Ν.

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

1444

14

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΑΦΟΙ ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Ε,
ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΛΙΑΓΙΑ

2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

6710

15

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ., ΜΟΥΣΙΟΣ Γ., ΤΣΑΜΟΣ Ν., ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Ν.

4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1520

16

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΛΑΖΗ ΣΤ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

96

17

ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤ.,
ΒΟΡΟΝΙΚΟΣ Γ.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

212,5

18

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

672

19

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ Ι. ΜΟΝΗΣ,
ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
Ι. ΜΟΝΗ,
Ι. ΜΟΝΗ

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

3360

20

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡ.,
ΒΑΤΟΣ Γ.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

280

21

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΤΣΙΟΡΚΑΣ Α.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

138

22

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Μ.,
ΚΟΛΙΑΣ ΑΡ.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1669

23

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Β.,
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1170

24

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΤΣΙΟΡΚΑΣ Α.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

810

25

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΤΣΕΤΣΙΝΑΣ Ν.

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ

1424,5

26

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΙΑΡΓΚΑ ΓΛ.,
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

2340

27

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

255

28

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Δ. & ΧΡ.,
ΖΙΑΜΟΣ Κ.,
ΚΟΡΜΑΣ ΣΤ.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ

3727,5

29

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΡΑΟΥΝ Ι.Κ.Ε.,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ

2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

1828

30

ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΤΑΝΟΥ Θ.,
ΤΣΙΜΠΛΙΝΑΣ Μ.,
ΠΗΤΑΣ ΧΡ.,
ΠΗΤΤΑΣ Θ.

4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

22344,5

31

ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. – ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Δ. Ο.Ε.

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

5428

32

ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Δ.,
ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ Μ.

2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

1968

33

ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΒΟΥΡΟΣ Ν.,
ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ Ν.,
ΚΟΥΤΣΗΣ Ν.,
ΛΟΥΚΑΣ Κ.,
ΓΡΑΒΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ, 3 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

9895,5

34

ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘ. & Γ. Ο.Ε

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

440

35

ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ Γ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

189

36

ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΕΡΠΕΡΗΣ Π.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1200

37

ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΕΡΠΕΡΗΣ Δ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

38

ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΔΩΛΗΣ Θ. – MDM MINK FARM IKE

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

3260

39

ΑΣΚΙΟΥ ΝΑΜΑΤΩΝ ΓΚΑΤΣΟΣ Γ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

9556

40

ΑΣΚΙΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ Δ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1827

41

ΑΣΚΙΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΡΑΔΟΣ Δ.,
ΚΟΥΝΤΣΙΩΤΗΣ Π.,
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ.,
ΠΑΠΟΥΝΤΖΑ Β.

4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

11799

42

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΧΡ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

744

43

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

931

44

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΟΧΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κ.,
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Ε.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

502,5

45

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΟΧΑΣ ΔΕΙΝΟΠΑΠΑ ΕΥΦ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

581

46

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΟΧΑΣ ΧΑΛΟΣ Κ.,
ΤΣΑΜΗΣ ΑΘ.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

980

47

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΦΟΥΡΓΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Α.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

144

48

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΚΟΜΤΖΙΑ Κ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

369

49

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΘ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

282

50

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΑΛ.,
ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΛ.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

3348

51

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Γ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

516

52

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ Ι.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

428

53

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

574

54

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ν.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

80

55

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ν.,
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.

2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

2880

56

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΓΚΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ – ΚΑΤΑΝΟΣ Δ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

7096

57

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΩΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

1748

58

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΥΛΩΡΙΟΥ ΣΙΕΜΟΣ ΧΡ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2327,5

59

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΩΜΟΣ Δ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2576

60

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4357,5

61

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,
ΦΟΥΡΓΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Κ.,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

628

62

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Β.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2120

63

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΟΚΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1004,5

64

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΒΥΘΟΥ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΛΗΣ ΑΘ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

3062,5

65

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΦΟΙ Χ. ΜΟΥΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

2120

66

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Κ. ΜΟΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

3664

67

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

328

68

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΙΑΝΙΑΚΑΣ Μ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2880

69

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΑΤΡΑΣ Κ. (ΙΩΑΝΝΗΣ),
ΤΖΗΛΙΑΣ ΧΡ.-Κ.,
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ – 2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

5358

70

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. & ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

250

71

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4045

72

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΠΑ ΑΓΝΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

381,5

73

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ,
ΔΕΛΗΖΗΣΗ Β.,
ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ Θ.,
ΛΙΑΚΟΣ Δ.,
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ

31702,5

74

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΦΩΛΙΑΣ ΧΡ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

162,5

75

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ Κ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

212,5

76

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

138

77

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1298,5

78

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΤΡΥΓΩΝΗΣ Κ.,
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΤΣΙΤΣΑΣ Δ.,
ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1389,5

79

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ ΜΗΝΑΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

127,5

80

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕΛΗΖΗΣΗ Β.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

510

81

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1500

82

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΚΙΛΙΑΣ Γ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

432

83

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Κ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

177

84

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ Ν.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

230

85

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗ ΑΦΟΙ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

861

86

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

3272,5

87

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4735,5

88

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ Γ.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

519

89

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΑΓΝΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

219

90

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ Γ.,
ΤΖΟΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

675

91

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,
ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

162

92

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΚΑΤΣΑΡΙΑΣ Η.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

378

93

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ζ. ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΙΛΙΝΗ ΟΕ,
MAKEDONIA MINK FARM ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΙΩΤΑ Ο.Ε.,
ΙΠΠΙΚΟΣ ΤΡΙΑΘΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ,
ΣΤΕΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ – 2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

12260

94

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ Γ.,
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

8028

95

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

624

96

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ Γ.,
ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,
ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ – ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ Θ.,
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ,
ΣΙΟΓΚΑΣ ΝΑΟΥΜ

5 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

8988

97

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

312

98

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ Θ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

493,5

99

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΛΙΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΛΙΑΜΑΣ Κ.,
ΤΙΟΥΚΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ, 2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4292

100

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΑΝΙΟΣ Ν.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2433

101

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Λ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

309

102

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ Κ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

924

103

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ Δ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

339

104

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Β.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

189

105

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

657

106

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ ΑΡΓ. του ΣΤ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

6945

107

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΔΡΑΤΣΑΣ Φ.,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤ.,
ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ ΧΡ.

3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

22040

108

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘ. & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Θ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

843,5

109

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1617

110

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΣ ΕΥΘ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

933

111

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

397,5

112

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΘ.,
ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Κ.,
ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΑΝΘ.,
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡ.

4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

2261

113

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΖΩΝΗΣ G. GEZIM,
GEZIM A.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1323

114

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΖΩΝΗΣ ΤΣΟΚΟΣ Ε.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1298,5

115

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

282

116

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΙΚΝΑΔΩΝ ΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

552

117

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΟΥΒΡΗΣ ΣΩΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

429

118

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΟΥΒΡΗΣ ΤΡΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

288

119

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΟΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Θ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1647

120

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΑΛΦΑΣ Δ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

3570

121

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΙΑΤΟΣ Φ. – ΑΡΟΥΤΣΙΔΟΥ Φ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

738,5

122

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΓΚΑΡΑΣ Η.,
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Σ.

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

3484

       

216

338877,50