Στην εγκατάσταση νέων συστηµάτων συσσωρευτών 220V και 48V στον ΥΗΣ Πολυφύτου προχωράει η ΔΕΗ.

Στον Υδροηλεκτρικό Σταθµό Πολυφύτου θα εγκατασταθούν 4 αλκαλικές συστοιχίες συσσωρευτών νικελίου – καδµίου (Ni-Cd), εκ των οποίων η μια θα είναι ονοµαστικής τάσης 220 VDC  (ονοµαστικής χωρητικότητας τουλάχιστον 500Ah, τύπου L), ενώ οι άλλες 3 θα είναι ονοµαστικής τάσης 48 VDC (ονοµαστικής χωρητικότητας τουλάχιστον 305, 240 και 18 Ah, τύπου Μ).

Επίσης, 1 αλκαλική συστοιχία συσσωρευτών Ni-Cd ονοµαστικής τάσης 48 VDC (ονοµαστικής χωρητικότητας τουλάχιστον 145Αh, τύπου M) θα εγκατασταθεί στο Φράγμα Πολυφύτου.

Προκειμένου να εγκατασταθούν οι νέες συστοιχίες, θα προηγηθεί η αποξήλωση των 5 υφιστάµενων συστοιχιών, µε τις βάσει και τα παρελκόµενα τους, και ό,τι εξ αυτών είναι αξιοποιήσιμο θα αποθηκευτεί σε κατάλληλο χώρο στις εγκαταστάσεις του ΥΗΣ Πολυφύτου.

Η ΔΕΗ έχει προκηρύξει ήδη τον διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει το έργο, το οποίο περιλαμβάνει τη μελέτη, σχεδίαση, ανέγερση, εκτέλεση δοκιµών και θέση σε λειτουργία των πέντε νέων συστοιχιών, καθώς και των βάσεων έδρασής τους, όπως επίσης και την αποξήλωση, διαλογή και προσωρινή αποθήκευση των υφιστάμενων.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 180 ημερών από την ανάθεσή του και ο συνολικός προϋπολογισμός του, κατά την εκτίµηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 80.000 ευρώ.

energypress.gr