Το μείζον ζήτημα που το Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, από την πρώτη στιγμή, κράτησε ψηλά και προσπάθησε να ανατρέψει καταστάσεις που θα μπορούσαν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή η απολιγνιτοποίηση, ήταν το θέμα που μονοπώλησε τη συνάντηση στελεχών του Σωματείου με τον Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Από την πλευρά του συνδικάτου επισημάνθηκαν όχι μόνον οι άμεσες αρνητικές συνέπειες μίας βίαιης απολιγνιτοποίησης αλλά και οι μακροπρόθεσμες αρνητικές προεκτάσεις που είναι αυτές που θα επηρεάσουν την εξέλιξη των κοινωνιών και όχι μόνο.

Ο χρόνος που χρειάζονται οι τοπικές κοινωνίες, η διασφάλιση θέσεων εργασίας και η δημιουργία νέων, η επάρκεια ισχύος, η λειτουργία των τηλεθερμάνσεων είναι κριτήρια για τον επαναπροσδιορισμό του Σχεδίου για την ενέργεια την ίδια ώρα που το συνδικάτο ουδέποτε εναντιώθηκε σε αλλαγές του Ενεργειακού Σχεδίου με την προϋπόθεση όμως οτι αυτό λαμβάνει υπόψη του παράγοντες όπως η ευστάθεια το συστήματος, το χαμηλό κόστος της Η/Ε, η διατήρηση του λιγνίτη ως Εθνικό καύσιμο.

Από την πλευρά το ο κ. Αρβανίτης δεσμεύτηκε να καταβάλλει κάθε προσωπική προσπάθεια και να οχλήσει προς κάθε δυνατή κατεύθυνση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Γραφείο Τύπου