Στους παρακάτω οδηγούς μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τη δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα τοπικά προγράμματα.