Έναρξη λειτουργίας, από σήμερα Παρασκευή 10/9, νέων Τοπικών Διευθύνσεων στην Κοζάνη & του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΚΕΑΟ Κοζάνης. Συγκεκριμένα:

1) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη, (οδός Ερμού και Λιούφη Στοά, ΤΚ 50132, Κοζάνη). Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των Δήμων Κοζάνης, Βοϊου και Σερβίων-Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (2461055801-2461055819).

2) της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας, με έδρα τα Ιωάννινα (οδός Παύλου Μελά 34, ΤΚ 45444, Ιωάννινα) και χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφερειακή Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (2651059693-26510 59694) και με το Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΑΟ Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας (οδός Ερμού & Λιούφη Στοά, ΤΚ 50132, Κοζάνη, email: [email protected])ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (2461055848-24610 55835).