Σας στέλνω αυτή την επιστολή για αναδείξω το πρόβλημα με την καθυστέρηση που παρατηρείται στο χωριό μας Αλωνάκια Κοζάνης (φαντάζομαι και σε άλλα χωριά) με την διαδικασία με την τηλεοπτική κάλυψη στις λευκές περιοχές, ενώ έχουμε αρκετό καιρό που κάναμε αιτήσεις. Σε κάποιους λίγους προχώρησε η διαδικασία οι περισσότεροι περιμένουν. Γνωρίζει να μας ενημερώσει κάποιος γιατί συμβαίνει αυτό; Πέρασε το καλοκαίρι έρχεται χειμώνας.  Να το πάρουμε απόφαση πως και αυτό τον χειμώνα δεν θα έχουμε τηλεοπτική κάλυψη; Ας μας πει κάποιος υπεύθυνα τι συμβαίνει και αν μπορεί να επισπευσθεί η διαδικασία.