15λεπτης διάρκειας διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, από τις 8 μέχρι και τις 8:15 το πρωί, σημειώθηκε σε τμήμα της πόλης της Κοζάνης. Δεν υπήρξε κάποια βλάβη στο δίκτυο κι αυτή η μικροδιακοπή σχετίζεται στο πλαίσιο ελεγχόμενου χειρισμού απομόνωσης συγκεκριμένου τμήματος της πόλης προκειμένου να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες εργασίες από τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ.