Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάπτυξη λίμνης Πολυφύτου.

  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Δήμο Σερβίων.

  3. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού – τροποποίηση Τεχνικού Προσράμματος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σερβίων.

  4. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ