Ο Πρόεδρος του ΟΑΠΝ Κοζάνης Ζ. Μάρας ήταν ένα από τα πρόσωπα που είχε εντοπίσει προβλήματα στην τριμερή συνεργασία με Μιχαηλίδη & Σημανδράκο. Tι απαντά, σήμερα, σε σχέση με την αναφορά του Δημάρχου Κοζάνης ότι είναι μονόδρομος η συνεργασία με τους άλλους δύο συνδυασμούς