ZHTEITAI HΛEKTPOΛOΓOΣ EΣΩTEPIKΩN EΓKATAΣTAΣEΩN KAI AYTOMATIΣMΩN ΣTHN ΠEPIOXH KOZANHΣ . ΠPOYΠHPEΣIA ΘA EKTIMHΘEI.
email EΠIKOINΩNIAΣ [email protected]