Ημερίδες Σ.Δ.Ο. και Σ.Τ.Ε.Φ., στο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, την Τρίτη 9 Μαΐου.