«Ταρίφες» σε μονάδες ΣΗΘΥΑ που θα αξιοποιούν την παραγόμενη ενέργεια για αγροτική χρήση καθώς και για τις τηλεθερμάνσεις στις πόλεις δηλαδή σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο,  Μεγαλόπολη και Σέρρες που σήμερα αξιοποιούν το θερμικό φορτίο των κοντινών θερμοηλεκτρικών σταθμών, οι οποίοι ωστόσο σταδιακά κλείνουν αποφάσισε να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας που θα παρέχουν την παραγόμενη θερμική ενέργεια αποκλειστικά για τη θέρμανση πόλεων μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης, τους διαχωρίζει σε δύο νέες κατηγορίες:

  • Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού αερίου άνω των 35 MW (για συνδυασμένο κύκλο αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή για ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης – απομάστευσης) ορίζεται τιμή αναφοράς στα 84 €/MWh + ΠΤ (προσαρμογή της τιμής φυσικού αερίου).
  • Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού αερίου άνω των 35 MW (των υπολοίπων κατηγοριών) η ταρίφα ορίζεται στα 80 €/MWh + ΠΤ.

Όσον αφορά σε ΣΗΘΥΑ που η ενέργεια θα αξιοποιείται για αγροτικούς σκοπούς, τους διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες:

  • για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών, ισχύος έως 1 MW, με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας (για συνολική σωρευτική εγκατεστημένη ισχύ έργων έως 10 MW) ορίζεται τιμή 203 €/MWh.
  • για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών ισχύος έως 1 MW με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, αλλά και των καυσαερίων (για σωρευτική ισχύ έργων έως 10 MW) η ταρίφα είναι στα 206 €/MWh.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στους σταθμούς ΣΗΘΥΑ με χρήση βιορευστών για αγροτικούς σκοπούς είναι να τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας και η ενέργεια που θα παραχθεί από τους σταθμούς αυτούς, να προσμετράται για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι και οι μονάδες με χρήση βιορευστών, όπως και τα έργα ΑΠΕ, αντιμετωπίζονται με δυσπιστία από τις τοπικές κοινωνίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι, προ ημερών, κατά των αποφάσεων έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των μονάδων Καύσης Βιορευστών σε περιοχή της Ζίτσας προσέφυγε ο Δήμος Δωδώνης, αποστέλλοντας τις ενστάσεις του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

worldernergynews.gr