Στους 13 βαθμούς η θερμοκρασία στην Κοζάνη, πρώτη μέρα του Οκτωβρίου.