Εργασίες ελαιοχρωματισμού σε τοίχους και παγκάκια της πλατείας της Κοζάνης.