Το Bacoban είναι τουλάχιστον 100 φορές πιο αποτελεσματικό από τις συμβατικές εναλλακτικές. Έχει 10 μέρες συνεχούς ενεργός διαρκείας μετά την εφαρμογή.

👍 MedPlace 👍

Φιλίππου Β’ 16 , Κοζάνη

☎️2461039333, 6947777115☎️