Πανελλαδική έρευνα για τον μητρικό θηλασμό, προετοιμάζει ο Σύλλογος φοιτητριών – φοιτητών του τμήματος ΤΕΙ Μαιευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, και ήδη συντάσσεται το σχετικό ερωτηματολόγιο, ενώ, τα συμπεράσματα θα πρέπει να αναμένονται στα τέλη της τρέχουσας χρονιάς. Με το πέρας της θερινής εξεταστικής
περιόδου, οι σπουδαστές της Σχολής, που προέρχονται από όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, θα παραλάβουν τα ερωτηματολόγια,διενεργώντας, κατά τους μήνες των καλοκαιρινών διακοπών, την έρευνα στους τόπους διαμονής τους, ώστε, το δείγμα να είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό για την Ελλάδα. Με την επιστροφή τους, το Σεπτέμβριο,και την παράδοση του υλικού, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη σε ανάλογες διαδικασίες επεξεργασία, με την πολύτιμη βοήθεια καθηγητών της Σχολής που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τη στατιστική.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου