Η εταιρεία Α&G powering construction ενδιαφέρεται να προσλάβει ηλεκτρολόγους τεχνίτες και βοηθούς για εργασία στην Κύπρο(Λεμεσός).
Προσόντα:
Γνώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Επιθυμητή η κατοχή τίτλου σπουδών ή σχετικού διπλώματος στον τομέα της ηλεκτρολογίας.
Υπευθυνότητα και επιμέλεια στην εργασία του/της
Ομαδικότητα
Kαθήκοντα:
Εκτέλεση κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βάσει σχεδίων και οδηγιών από τους υπευθύνους
Συνεργασία με τους συναδέλφους για την ομαλή εκτέλεση των ανατεθειμένων εργασιών.
Προσφέρουμε:
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Bonus
Διαμονή
Ικανοποιητικό πακέτο καθαρών αποδοχών 1.400-2.100€
Αποστολή βιογραφικών στον email:  [email protected] 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2109813813