Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας με στόχο την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών Υγείας, η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)» ενέκρινε και υλοποιεί διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψουν τις ανάγκες των φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενώ παράλληλα συντονίζει τις ανάλογες διαδικασίες για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της. Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης o συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο 4.570.800,00€.

Επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία  Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.