Αυτά είναι τα ανακαινισμένα γραφεία της ΝΟΔΕ Κοζάνης.