Ο δυνατός αέρας σκόρπισε και γέμισε τεράστια φύλλα τον εμπορικό δρόμο της Κοζάνης επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο τοπίο.