Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο Μ. Μακρυγιάννης καθώς επίσης και δύο νέα μέλη οι Αντιπεριφερειάρχες Γ. Τσιούμαρης & η Ε. Ντιο.