Σε ανάρτησή του στο facebook ο Ε. Στεργίου, Δήμαρχος Βελβεντού γράφει: “Ένα σπουδαίο έργο εξελίσσεται στην περιοχή του Μπιτζινίσιου (1450μ. υψόμετρο) με την συνδρομή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Είναι η μεταφορά του πόσιμου νερού δρόμο-δρόμο με χαλυβδοσωλήνες για να αποφύγουμε οριστικά την όδευση που σήμερα βρίσκεται κάτω από τα φερτά υλικά της κατολίσθησης μέσα στο ρέμα κάτω από το δρόμο. Είναι ο μοναδικός τρόπος να αποφευχθούν οι βλάβες σε εκείνο το σημείο και οι παρεπόμενες διακοπές νερού. Το έργο προβλέπει και την κατασκευή αντλιοστασίου στα ανάντη της αρχής του ρέματος. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. Απομένει και η αποκατάσταση του δρόμου στα σημεία των κατακρημνίσεων, κάτι με το οποίο ασχολείται η Π.Ε. Κοζάνης. Αναμένουμε…”