“Καταδικάζουμε κάθε μορφή απειλής προς το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του Τ.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης”.