Εκλογή εκ νέου για τον Ιωάννης Χαρακτσής στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

 

Διαβάστε τι είχε γράψει το kozan.gr