Με τα πιο μελανά χρώματα, ο δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού, Α. Κοσματόπουλος, στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, περιέγραψε τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δήμος, σε ό,τι αφορά τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του στην ΔΕΗ. Αυτό αποδεικνύεται, χαρακτηριστικά, από το ύψος του ποσού της οφειλής, που ανέρχεται σε 1.136.583,73€,  μέχρι το Μάρτιο του 2017.   Ο δήμαρχος, το προηγούμενο διάστημα, ήρθε σε επαφή με την ΔΕΗ, η οποία δέχεται να ρυθμιστεί η οφειλή σε 36 ή 48 δόσεις, ακόμη και σε 100 δόσεις, με την υποσημείωση, πως στην περίπτωση των 100 δόσεων, θα πρέπει να καταβληθεί μια προκαταβολή του 5% της συνολικής οφειλής. 

Για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου και κατ’ επέκτασή του δημάρχου, προτάθηκε η αύξηση των ανταποδοτικών τελών, με ενιαίο συντελεστή τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, 1,60 για την οικιακή χρέωση και 1,78 για την εμπορική χρέωση. Να σημειωθεί πως τα ανταποδοτικά τέλη δεν έχουν αναπροσαρμοστεί τα τελευταία επτά και πλέον έτη με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων, (όπως π.χ το τέλος καθ. Βελβεντού 1,1 & Λιβαδερού 0,35 οικιακή χρέωση), ενώ παράλληλα στις Δ.Ε Σερβίων και Λιβαδερού δεν έχουν αναπροσαρμοστεί για περισσότερο από δέκα έτη και σε καμία περίπτωση μετά το έτος 2010.

Μετά από μια πολύωρη συζήτηση, η πρόταση του δημάρχου δεν βρήκε ευήκοα ώτα, στην πλειοψηφία του Σώματος, καθώς οι περισσότεροι από τους δημοτικούς συμβούλους δε συμφώνησαν με την πρόταση για αύξηση, με ενιαίο συντελεστή, των ανταποδοτικών τελών,  αφού η ενέργεια αυτή, σε κάποιες Τ.Κ., θα δημιουργούσε μια αύξηση της τάξεως περίπου 350%, ενώ, όπως επισημάνθηκε, από τους περισσότερους, οποιαδήποτε αύξηση θα πρέπει να γίνει σταδιακά.

Απόφαση, εν τέλει, δεν υπήρξε και το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση, εκ νέου, σε μία εβδομάδα από σήμερα, ενώ, παράλληλα, στο διάστημα αυτό, αποφασίσθηκε να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα καταθέσει μια ολοκληρωμένη εμπεριστατωμένη πρόταση, με βάση τα όλα όσα ακούστηκαν, στη χθεσινή συνεδρίαση.

kozan.gr

Απόσπασμα από την πρόταση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Β. Κωνσταντόπουλου, για μείωση των δαπανών