Μετά από τις ενέργειες και τις διαμαρτυρίες στις οποίες προέβη το Σωματείο Ανέργων και Προστασίας Περιβάλλοντος Εορδαίας, η Διεύθυνση του ΛΚΔΜ μας διαβεβαίωσε ότι η προκήρυξη των οκταμήνων,  στην οποία θα έχει προτεραιότητα  η Β’ Ζώνη, θα εκδοθεί εντός του Ιουνίου. Η εξέλιξη αυτό αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αμφισβήτησαν τον αγώνα και τις ενέργειες του σωματείου.

Δημήτρης Κριαρίδης

Πρόεδρος του Σωματείου Ανέργων και Προστασίας Περιβάλλοντος Εορδαίας