Συνάδελφοι –Συναδέλφισσες,

Μετά την συνάντηση μας με τον υπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων Κύριο Τ.  Πετρόπουλο  και σε σημερινή επικοινωνία των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με το σωματείο , μας ενημέρωσαν ότι η πρόταση μας για «Ενημέρωση Ασφαλιστικής Ικανότητας  λόγο της αποτυχίας μεταπτώσεις των στοιχείων των έμμεσα ασφαλισμένων»  να γίνεται από τα τοπικά ΠΕΚΑ του πρώην ΟΑΠ ΔΕΗ, έγινε αποδεκτή.

Επομένως η ενημέρωση της ασφαλιστικής ικανότητας θα γίνεται στα τοπικά ΠΕΚΑ στα οποία ανήκει ο κάθε ασφαλισμένος.