«Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται 7 ημέρες μετά την  Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που  ενέκρινε  την πώληση του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ)  και μετά την πώληση του 24% στην Κινεζική Εταιρεία του Δημοσίου StateGrid,ολοκληρώνεται η απόφαση της Κυβέρνησης για τον πλήρη Ιδιοκτησιακό  Διαχωρισμό  του ΑΔΜΗΕ. 

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Όμιλος ΔΕΗ χάνει περιουσιακά στοιχεία  αρκετών δις ευρώ έναντι ενός πολύ μικρού τιμήματος, αφού όσα χρήματα της απομείνουν στα ταμεία της, μετά την αποπληρωμή των φόρων από την πώληση, θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα απέδιδε ο ΑΔΜΗΕ  προς τη μητρική ΔΕΗ σε διάστημα λιγότερο από 4 χρόνια.

Η επίκληση της Κυβέρνησης ότι διατηρεί τον ΑΔΜΗΕ υπό Δημόσιο Έλεγχο με το 51% στο Ελληνικό Δημόσιο, προφανώς και δεν μας καλύπτει, γι’αυτό άλλωστε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη της προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για την αναγνώριση της ενσωματωμένης περιουσίας των εργαζομένων και των συνταξιούχων μέσα στην περιουσία του Ομίλου ΔΕΗ άρα και της ΑΔΜΗΕ.»

Aυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, Γ. Αδαμίδης, ανοίγοντας τις εργασίες του  38ου Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ