Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ SΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ MS DAY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2017 ΑΠΟ ΤΗΣ 10:30 π.μ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: <<Η ΖΩΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ>>