Η εταιρεία axelteam ζητά να προσλάβει απόφοιτο ΤΕΙ του τμήματος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο μάϊλ [email protected]