Αλήθεια είναι πως πλέον δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές» για σπουδές που οδηγούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ωστόσο, δυνατότητες και προοπτικές ένταξης στην αγορά εργασίας υπάρχουν σήμερα μόνο για όσους θα κάνουν εύστοχες επιλογές απαλλαγμένες από στερεοτυπικές αντιλήψεις και με γνώμονα την έγκριτη πληροφόρηση. Προκειμένου λοιπόν, να συνδράμω στην έγκυρη ενημέρωση των υποψηφίων αλλά και των οικογενειών τους, σας παρουσιάζω τμήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων/ οικονομικών, τα οποία αξίζουν την προσοχή σας.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βάσεις 2016: 17.041). Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το οποίο κρίνεται καινοτόμο, απευθύνεται α)σε όσους θέλουν να εστιάσουν σε ειδικεύσεις της Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η ανάλυση οργανισμών, η εφοδιαστική αλυσίδα, κτλ. β) σε εκείνους που θέλουν να συνδυάσουν την Πληροφορική, τις Νέες Τεχνολογίες με τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και τα Οικονομικά. Ο πτυχιούχος μπορεί να εργαστεί πέρα από τις κλασικές ειδικότητες της διοίκησης επιχειρήσεων σε ειδικότητες αιχμής όπως Internet και νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία, Logistics και Μεταφορές, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετιγκ, Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών κ.ά. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία του τμήματος αυτού με κανένα άλλο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει μετεγγραφή φοιτητή από ή προς άλλο πανεπιστημιακό τμήμα.

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) – Τμήμα Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Πρόκειται για τα δύο νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2017-2018). Στα τμήματα αυτά αναμένεται να είναι αυξημένη η ζήτηση, καθώς είναι τα πρώτα πανεπιστημιακού επιπέδου, ενώ μέχρι σήμερα οι σπουδές στον τομέα του τουρισμού προσφέρονταν αποκλειστικά και μόνο από τμήματα σπουδών τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιά, βάση 2016: 16.086 με εξέταση σε ειδικό μάθημα) και Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Πανεπιστημίου Αιγαίου, βάση 2016: 12.150): Τα τμήματα αυτά σκοπό έχουν προσφέρουν θεωρητικές γνώσεις και πρακτική κατάρτιση προκειμένου οι απόφοιτοι να εργαστούν ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Επιπρόσθετα, δίνεται το δικαίωμα στους αποφοίτους που δεν επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο της ναυτιλίας να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή λογιστές, αφού εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Να επισημάνουμε ότι ο χώρος της Ναυτιλίας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που καθιστά τους αποφοίτους περιζήτητους τόσο στη διοίκηση ναυπηγείων και των επισκευαστηρίων, στα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών όσο και ποικίλες επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στον ευρύ χώρο της ναυτιλίας (π.χ. νηογνώμονες, ναυτιλιακοί οργανισμοί, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, P και Ι clubs).

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βάση 2016: 9.124). Παρότι το λεκτικό του τίτλου του συγκεκριμένου τμήματος παραπέμπει στο επάγγελμα του μηχανικού, ο απόφοιτος του συγκεκριμένου τμήματος δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού, δεν εγγράφεται στο ΤΕΕ. Ωστόσο, το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται μοναδικό, καθώς οι γνώσεις των αποφοίτων βασίζονται σε ένα μαθηματικό και μηχανικό υπόβαθρο με γνώσεις πληροφορικής, επιχειρησιακής έρευνας, διοίκησης, οικονομίας και στατιστικής. Αποκτούν, λοιπόν, οι απόφοιτοι το  γνωστικό υπόβαθρο του μηχανικού και του οικονομικοδιοικητικού στελέχους επιχείρησης ή εργοστασίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του τμήματος, εφόσον επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών «Χρηματοοικονομική Μηχανική, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, βάση 2016: 10.287): είναι το μοναδικό τμήμα με ειδίκευση στο Sport Management. Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει σπουδές στο χώρο του αθλητισμού, της Οικονομίας και της Διοίκησης με έμφαση στο χώρο των αθλητικών φορέων. Oι πτυχιούχοι αποκτούν την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και κατάρτιση για να ασχοληθούν κυρίως ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως σε αθλητικούς φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, κ.ά. Αξίζει να επισημανθεί ότι στους πτυχιούχους του Τμήματος παρέχεται το δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, οπότε μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ως οικονομολόγοι.

Η έγκυρη πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών είναι βασικό στοιχείο μιας ορθής επαγγελματικής επιλογής. Απαραίτητο είναι να συνδυάζεται με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του κάθε υποψηφίου. Ένα τμήμα, μια σχολή, ένας κλάδος, ένα επάγγελμα που δεν ταιριάζει με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε υποψηφίου όσο και ευοίωνες προοπτικές για ένταξη στην αγορά εργασίας κι αν διαφαίνονται, τότε ενδεχομένως να μην επαληθεύσει τις προσδοκίες του.