Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Πρωτοχωρίου.