Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,Το Ελληνικό Τμήμα της ASHRAE και Το φοιτητικό παράρτημα ASHRAE TEI Δυτικής Μακεδονίας

Διοργανώνουν σεμινάριο εκπαίδευσης φοιτητών και επαγγελματιών με θέμα:
«Νέες εξελίξεις στο πεδίο της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων»

ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, ώρα 11.30
11.30 Χαιρετισμοί
11.50 – 1ο Εργαστήρι (workshop) με θέμα:
“Ελληνικό Τμήμα ASHRAE 2016-2017” & Σύγχρονες Τάσεις σε νανο-υλικά
και προηγμένα υλικά σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια ”
Εισηγήτρια: Ιωάννα Δεληγκιόζη, Πρόεδρος Ελληνικού τμήματος ASHRAE, Δρ. Χημικός Μηχανικός,

12.20 – 2ο Εργαστήρι (workshop) με θέμα:
“KNX και έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο (smart grid)”
Εισηγητής: Σπάγκακας Χριστόδουλος, KNX tutor BAI

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

13.10 – 3ο Εργαστήρι (workshop) με θέμα:
“Αποθηκεύοντας θερμότητα σε γυάλινες κατασκευές – Σύνοψη της ενσωμάτωσης υλικών
αλλαγής φάσης σε κουφώματα – Storing heat in glazed constructions: A review of the integration
of phase change materials to windows”
Εισηγητής: ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

13.40 – 4ο Εργαστήρι (workshop) με θέμα:
“Τα οφέλη των μελών της ASHRAE: Τμήματα και Παραρτήματα ASHRAE”
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός

14.00 Βράβευση των τριών πρώτων φοιτητών του φοιτητικού παραρτήματος
ASHRAE του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου.