Τις εμπειρίες από το ταξίδι τους, μέσω της δράσης « Μια κούκλα ψάχνει φίλους από μακριά» του Ευρωπαϊκού προγράμματος e- twinning, με συνοδοιπόρους σχολεία από την Γεωργία, την Αρμενία, την Ρουμανία και την Μολδαβία, κατέθεσαν χθες στην λήξη του προγράμματος μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 1ο Νηπιαγωγείο και 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου καθώς και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας. Τα προαναφερόμενα Σχολεία μαζί με εκείνο της Μάρπησσας Πάρου, εκπροσώπησαν την χώρα μας στο πρόγραμμα αυτό με την κατασκευή μιας κούκλας από κάθε Σχολείο, στο «σώμα» της οποίας πρόσθεσαν στοιχεία του τοπικού Πολιτισμού, και μέσω διαδικτύου η ταχυδρομείου, η κούκλα έφθανε σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, σε κάθε Σχολείο, που όφειλε να ανταποδώσει με την δική του
κούκλα. Συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων, απόκτηση γνώσεων, εξωστρέφεια, ήταν τα βασικά ζητούμενα του προγράμματος αυτού

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου