Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής 2017 της ΠΔΜ και με στόχο την απόκτηση ενός πολυτελούς λευκώματος, το οποίο θα αποτελεί ένα εντυπωσιακό δώρο, πέρα από τις πληροφορίες που θα παρουσιάζει για την περιοχή, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα προχωρήσει στη δημιουργία και παραγωγή λευκώματος, με βάση ιδιαίτερες φωτογραφίες της περιφέρειας, κείμενα-λεζάντες και στόχο την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Το κόστος του λευκώματος ανέρχεται στις 19.000,00 €.