Εντός του Ιουλίου θα μάθουμε τι προκάλεσε την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου. Δύσπιστοι στο Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Δείτε τι αναφέρει η στήλη «Ο Μικρο-οικονομικός» της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο».