Οι μέρες του καύσωνα αποτελούν ένα ακόμα καμπανάκι κινδύνου για την εργατική τάξη.

Εκατοντάδες χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι θα κληθούν να εργαστούν σε εργασιακούς χώρους-καμίνια. Αυτό αφορά και ανοιχτούς χώρους (εργοτάξια, αρχαιολογικές ανασκαφές, εργολαβίες κτλ), όπου υπάρχει άμεση έκθεση στον ήλιο, αλλά και κλειστούς χώρους, όπου είτε λόγω κατασκευής (μη επαρκής αερισμός, υπόγεια, θερμοκήπια, κτλ), είτε λόγω εργασιακών παραγόντων (π.χ. λειτουργία μηχανών), οι συνθήκες εργασίας θα είναι ανυπόφορες και εξοντωτικές.

Συνάδελφοι, απέναντι μας έχουμε έναν ύπουλο αντίπαλο: η ζέστη και η υγρασία έχουν και άμεσα αρνητικά αποτελέσματα (καταπόνηση, αφυδάτωση, αύξηση του κινδύνου εργατικών ατυχημάτων), αλλά και μακροπρόθεσμη επίδραση σε χρόνιες παθήσεις (καρδιοπάθειες, κτλ). Δε χωράει λοιπόν κανένας εφησυχασμός, καμιά επανάπαυση με πρόφαση το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας από μας τις σωματικές του αντοχές.

Η δουλειά κάτω από συνθήκες καύσωνα δεν αποτελεί ζήτημα παλικαριάς ή σκληραγώγησης. Η εργατική τάξη δε χρειάζεται να αποδείξει στους εργοδότες τις ικανότητες της, τις αντοχές και το κουράγιο της. Δε χρειάζεται να κάνουμε το «καλό παιδί» απέναντι στην εργοδοσία, να ξοδεύουμε και την τελευταία σταγόνα ιδρώτα για ένα άθλιο, τις περισσότερες φορές, μεροκάματο.

Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των εργατικών σωματείων να βγουν μπροστά και να απαιτήσουν και να επιβάλλουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων γενικά και ειδικότερα σε συνθήκες καύσωνα.

Απαιτούμε:

1ο Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από τον Γιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφάλειας και εφαρμογή από τους εργοδότες, όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

2ο Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38ο C. Πλήρη καταβολή του μεροκάματου χωρίς καμία περικοπή. (Θυμίζουμε ότι η διακοπή αυτή των εργασιών προβλέπεται ήδη ρητά στη συλλογική σύμβαση εργατοτεχνιτών οικοδομών και συναφών κλάδων).

3ο Άμεση διακοπή όλων των εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38ο C σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους (γιαπιά, μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργίες, μηχανουργεία, θερμοκήπια, κτλ). Πλήρη καταβολή του μεροκάματου χωρίς καμία περικοπή.

4ο Περιορισμός άλλων βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.

5ο Αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυμονούσες, κτλ). Πλήρη καταβολή του μεροκάματου.

6ο Συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Δημιουργία κατάλληλων κλιματισμένων χώρων διαλείμματος για την ανάπαυση των εργαζομένων.

7ο Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά στο χώρο εργασίας τους.

8ο Ύπαρξη και λειτουργία κλιματισμού στους χώρους εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό.

9ο Επαρκής γενικός εξαερισμός σε όλους τους χώρους εργασίας με εγκατάσταση ανεμιστήρων στα ψηλά σημεία των αιθουσών και αερισμός με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.

10ο Επαρκής ανανέωση του αέρα των εργασιακών χώρων με προσαγωγή νωπού αέρα και ταυτόχρονη απαγωγή του αέρα του χώρου εργασίας.

11ο Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα όσο το δυνατό πιο κοντά στην πηγή τους.

12ο Μόνωση των πηγών θερμότητας (μεγάλων μηχανών, κτλ).

13ο Θερμομόνωση της πλάκας ή στέγης.

Επιπρόσθετα:

Ÿ Να μην κοπεί το ρεύμα και το νερό από κανένα εργατικό-λαϊκό σπίτι λόγω χρεών. Απαιτούμε τα όποια χρέη να παγώσουν.

Συνάδελφοι,

Οι εργαζόμενοι από κάθε χώρο εργασίας μπορούν και πρέπει να απευθυνθούν στα σωματεία τους (κλαδικά και εργοστασιακά) αλλά και στο Εργατικό Κέντρο για άμεση πληροφόρηση, καταγγελίες και στήριξη για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τους.

Οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορ. Ελλάδας οφείλουν, πρέπει και καλούνται να προβούν σε εκτεταμένους ελέγχους για την εφαρμογή από τους εργοδότες, όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα.

Για το ΔΣ του ΕΚΝΚ

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μανές Ιωάννης

Βόμβας Κωνσταντίνος